การติดต่อ

ที่อยู่:
บ้านจิตสบาย
เลขที่ 101 ถนนสุขาภิบาลบางระมาด
แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ
10170
อีเมล:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์:
02-448-3392
โทรสาร:
02-448-3392

แบบฟอร์มการติดต่อ

ส่งอีเมล
(ไม่จำเป็น)

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลอื่นๆ:

บ้านจิตสบายใช้เป็นที่แสดงธรรมด้านการเจริญสติของครูบาอาจารย์สายต่างๆ และยังเป็นสถานที่สัปปายะอันเหมาะแก่การเจริญสติ เนื่องจากสงบเงียบ แต่ไม่เปลี่ยว เดินทางสะดวก ห่างจากถนนพุทธมณฑลสาย 2 เพียง 150 เมตรเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีแหล่งข้อมูลให้ผู้สนใจได้สืบค้น อาทิ ฐานข้อมูลมัลติมีเดีย และห้องสมุดธรรมะ เป็นต้น อาจมีการจัดอบรมด้านการเจริญสติบ้างในบางครั้ง

บ้านจิตสบาย เลขที่ 101 ถนนสุขาภิบาลบางระมาด  แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์/โทรสาร 02-448-3392 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.