พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ณ บ้านจิตสบาย 4 ส.ค. 56

พระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช
ณ ศาลาไตรสิกขา บ้านจิตสบาย วันที่ 4 ส.ค. 56
 
.
 
.
 
.
 
 
 
 
.

550805

บ้านจิตสบาย เลขที่ 101 ถนนสุขาภิบาลบางระมาด  แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์/โทรสาร 02-448-3392 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.